"Samen kom je verder"

Articles by admin

Debatavond “Duurzaam ondernemen” op 29 oktober 2018

” Duurzaam ondernemen” is een actueel en veel besproken onderwerp, zo richt de overheid veel aandacht op burgers met betrekking tot duurzaamheid.

De OGH organiseert speciaal voor alle ondernemers uit de gemeente Heumen een debatavond over de zin of onzin van duurzaam ondernemen.
De wethouder Economische zaken gemeente Heumen zal actief deelnemen aan het debat. Daarnaast zullen er 2 gastsprekers zijn die hun visie en ervaring delen over dit onderwerp.
Kortom een unieke gelegenheid om uw mening te geven en te horen wat er bij andere ondernemers leeft.

Maandag 29 oktober 2018
Van der Valk Hotel De Molenhoek – Nijmegen
Rijksweg 1 Molenhoek
Aanvang : 19.30 uur
Einde : 21.00 uur (aansluitend netwerkborrel)

Deelname aan deze avond uitsluitend mogelijk na aanmelding!
Aanmelden via onderstaande button met vermelding van uw naam en bedrijfsnaam ook van eventuele collega ondernemer (hoeft geen OGH lid te zijn).

U kunt zich aanmelden via deze link

Weten wat Prinsjesdag voor uw onderneming betekent?

Het was wederom een prachtige parade. De Gouden Koets zag er pico bello uit. Onze Koningin Maxima straalde, evenals Koning Willem Alexander. En ook de volksvertegenwoordigers lieten zich van hun beste kant zien in stijlvol jacquet of opvallend hoedje wanneer het een dame betrof.
Prachtig allemaal, maar waar het natuurlijk echt om gaat zijn de maatregelen die het kabinet in petto heeft. Maatregelen die ook een effect hebben op uw onderneming. Onze fiscale experts hebben een aantal belangrijke fiscale veranderingen opgesomd die voor uw onderneming, of voor u als ondernemer, van belang zijn.

Loonbelasting

30% regeling
De looptijd van de 30% regeling wordt verkort naar vijf jaar. Deze termijn is ook van toepassing voor werknemers die op dit moment gebruik maken van deze regeling.
Fiscaal voordeel bij fiets van de zaak
Vanaf 2020 wordt het aantrekkelijker om een (elektrische) fiets beschikbaar te stellen aan uw medewerkers.

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting wordt vanaf 2019 versoberd en gaat van 4 naar 2 tarieven. Er komt een basistarief van 37,05 procent over het inkomen tot 68.507 euro en een toptarief van 49,5% over het inkomen daarboven.
De AB-heffing voor directeur-grootaandeelhouders gaat van de huidige 25% in 2020 naar 26,25% om uiteindelijk in 2021 uit te komen op 26,90%. Dit is lager dan de in het Regeerakkoord aangekondigde 28,50%.
Verlaging hypotheekrenteaftrek
Het maximale tarief waarmee de hypotheekrente wordt afgetrokken bedraagt nu 49,5%. Volgend jaar in 2019 wordt dit 49%. In de jaren erna zal dit versneld omlaag gaan met 3% per jaar tot een niveau van 37% in 2023.

Vennootschapsbelasting

Tariefverlaging
Het vennootschapsbelastingtarief wordt in 3 stappen verlaagd naar een niveau van 22,25%. In 2019 zal er sprake zijn van een tarief van 24,30%, in 2020 is dat 23,90% en vanaf 2021 is het tarief 22,25%. Het lager tarief (met een belastbare winst tot 200.000 euro) gaat in 3 stappen omlaag tot een niveau van 16% (2019 – 19%; 2020 – 17,50%; 2021 – 16%)
Afschrijving op vastgoed
Afschrijving mag voortaan alleen plaatsvinden op een gebouw in eigen gebruik, met als ondergrens een boekwaarde van 100% van de woz waarde. Eerder mocht nog afgeschreven worden tot 50% van de woz waarde. Deze regeling is niet van toepassing voor ondernemers in de inkomstenbelasting.
Beleggen in vastgoed
Fiscale beleggingsinstellingen mogen vanaf 2020 niet meer beleggen in vastgoed dat gesitueerd is in Nederland.
Verliesverrekening
De voorwaartse verliesverrekening wordt ingeperkt van 9 jaar tot 6 jaar. De achterwaartse verliesverrekening blijft staan op 1 jaar.

Bronbelasting

De (omstreden) dividendbelasting wordt per 2020 afgeschaft. Wanneer dividenden uitstromen naar landen met lage winstbelastingtarief – en wanneer sprake is van misbruiksituaties – zal bronheffing op dividenden toegepast worden.
Tariefsverlaging in Box 3
De tarieven in box 3 sluiten beter aan op daadwerkelijk behaalde rendementen op sparen en beleggen. Voor dit jaar gaat de fiscus uit van een rendement op spaargeld van 0,36%. In 2019 wordt dit naar verwachting 0,13%.
Omzetbelasting
Laag BTW tarief omhoog
Het lage BTW tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%.
Kleine ondernemersregeling
Er vindt een modernisering plaats op de Kleine OndernemersRegeling (KOR). Er wordt een facultatieve vrijstellingsregeling toegepast voor alle ondernemers (OVOB). Ongeacht de rechtsvorm.

Overig

Belastingrente
Als de aangifte Inkomstenbelasting is ingediend voor 1 mei en sprake is van een aanslag die overeenkomt met de aangifte, dan wordt geen belastingrente meer in rekening gebracht. Dit geldt ook voor voorlopige aanslagen en aangiftes erfbelasting (mits sprake is van tijdige aangifte en een overeenkomende aanslag).
Energiebelasting
De energiebelasting op aardgas gaat omhoog (0,03 euro in de eerste schijf). De energiebelasting op elektriciteit daarentegen wordt lager (0,0072 euro in de eerste schijf)

Wilt u meer weten over de begroting die op prinsjesdag is gepresenteerd? Aarzel niet en neem contact op met uw OOVB relatiebeheerder. Indien gewenst kan één van onze fiscale experts uw vraag in behandeling nemen.

Succesvolle ontbijtsessie ‘nieuwe stijl”

Op 17 september 2018 werd de eerste ontbijtsessie nieuwe stijl gehouden in de Muse te Malden.
Een goed bezochte sessie met als thema ” Klachtenmanagement “. Na opening door onze voorzitter Taecke Halma (zie foto) werd de sessie geleid door onderneemiets.nu en het resulteerde in een mooi dialoog tussen ondernemers.
De ochtend was leerzaam en smakelijk!

Volgende ontbijtsessie zal plaatsvinden in maart 2019 en heeft als thema “Succesvol ondernemen!”

Ontbijtsessie nieuwe stijl 17 september 2018

 

De ontbijsessie gaan we in een nieuw jasje steken. We gaan gedurende een smakelijk ontbijt met elkaar van gedachten wisselen over een vooraf vastgesteld thema. Dit thema wordt ingeleid en de sessie heeft een interactief karakter. Het uitwisselen van onderlinge kennis is dan ook het doel van deze ontbijtsessie.
Het thema van de ontbijtsessie 17 September 2018 is  “KLACHTENMANAGEMENT”.
Als ondernemer heeft u ongetwijfeld met klachten te maken. Herkent u ze? Hoe moet je hiermee omgaan? Is een klacht een kans of bedreiging voor uw bedrijf?
Tijdens de inleiding vertellen wij u kort wat een klacht feitelijk is en wat de effecten van een klacht voor u kunnen zijn als ondernemer. Vervolgens gaan we in op wat klachtmanagement is.
Wij gaan u niet vertellen hoe of wat u moet doen maar tijdens de interactie met collega ondernemers ontvangt u ongetwijfeld nieuwe tips.

Maandag 17 september 2018
Aanvang: 7:30 uur Einde: 9:00 uur
Locatie: De Muse, Kerkplein 12 Malden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan: secretariaat.ogh@gmail.com

De Startversneller, mooie kans voor startende ondernemers!

Sinds medio april is het programma De Startversneller van start gegaan. De Startversneller is een ondersteuningsprogramma voor startende ondernemers. 

Het programma is er voor mensen die serieuze plannen hebben om een bedrijf te starten, maar ook voor ondernemers die al zijn begonnen. Voorwaarde is dat het bedrijf gevestigd is of wordt in de provincie Gelderland. Starters kunnen een voucher van maximaal €1000,- aanvragen voor coaching en eventueel nog een extra voucher voor een gerichte opleiding. 20% van de kosten komen voor eigen rekening van de starter. Meer informatie via: www.destartversneller.nl

Netwerkborrel met regionale ondernemersverenigingen

21 juni 2018 vanaf 19:30 uur, plaats MS Rigoletto Waalkade Nijmegen

Wij hoeven u niet meer uit te leggen hoe belangrijk netwerken voor u is. Nieuwe contacten of contacten weer aanhalen met bedrijven binnen uw regio kan u veel opleveren.
Op donderdagavond 21 juni 2018 hebben we in overleg met 3 collega ondernemersverenigingen uit de regio een unieke avond georganiseerd waarin wij de leden de mogelijkheid bieden om met elkaar te netwerken onder het genot van een drankje en hapje!
Deze avond vindt plaats aan boord van het cruiseschip ” Ms Rigoletto” van SIJFA cruises  die voor deze gelegenheid aangemeerd ligt aan een van de mooiste plekjes te Nijmegen ” De waalkade “.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan: secretariaat.ogh@gmail.com

Praat mee over het coalitieakkoord

UITNODIGING

Geachte heer, mevrouw,
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart hebben vier politieke partijen (CDA, D66, GroenLinks en VVD) elkaar gevonden. Zij willen de komende vierjaar samen de gemeente Heumen besturen.

Praat mee over het coalitieakkoord
De afgelopen weken hebben deze politieke partijen samen gewerkt aan een (voorlopig) coalitieakkoord. Over de inhoud van dit akkoord gaan de partijen graag met u in gesprek.
Daarom wordt u uitgenodigd voor de openbare presentatie van het voorlopig coalitieakkoord. Deze presentatie en de dialooggesprekken hierover vinden plaats op zaterdag 21 april tussen 13.30 en 16.00 uur in het Verenigingsgebouw in Overasselt (Willem Alexanderstraat 1, Overasselt). Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en napraten.

Programma
13.30 uur: inloop
13.45 uur: presentatie voorlopig coalitieakkoord
14.30 uur: dialooggesprekken *
16.00 uur: sluiting

* Tijdens de dialooggesprekken in diverse groepen komen onder andere de volgende thema’s aan bod: bouwen en wonen (waar in onze gemeente mag er gebouwd worden en voor welke doelgroepen), zorg en welzijn (kwaliteit van de zorg en preventie), duurzaamheid (windmolens, isolatie, zonne-energie en – panelen) en betrokkenheid van inwoners. Naast deze thema’s kunt u ook ideeën en suggesties meegeven over andere thema’s.

Aanmelden
U kunt zich tot 20 april 12.00 uur aanmelden voor deze bijeenkomst via griffie@heumen.nl. Geef bij uw aanmelding s.v.p. aan namens welke Organisatie u komt en met hoeveel personen. Als u voorafgaand aan de bijeenkomst vragen heeft kunt u deze stellen via griffie@heumen.nl.

Vervolg
De politieke partijen bekijken hoe uw inbreng meegenomen kan worden in het coalitieakkoord. Het definitieve akkoord wordt aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de openbare raadsvergadering op donderdagavond 26 april. Deze raadsvergadering is live te volgen via https://heumen.raadsinformatie.nl/live.

Wij hopen op uw komst!

Namens de beoogde coalitie,
Leo Bosland en René Waas

RvN@ Meet up Heumen

24 april @ 09:3011:30

Eens per veertien dagen is het programmabureau van RvN@ aanwezig op locatie in een van de zeven gemeenten van het Rijk van Nijmegen. Bij een van de RvN@HUBs of in een van de gemeentehuizen. Op afspraak wordt daar gesproken over initiatieven in de gemeente en wordt contact gelegd met lokale ondernemers en ambtenaren.

Wil jij programma bureaudirecteur Kristie Lamers ontmoeten om een voorstel of initiatief te bespreken, of zoek je meer informatie over de beweging RvN@?
Vul dan hier het formulier in.

Meet Up Heumen