"Samen kom je verder"

Succesvolle ontbijtsessie ‘nieuwe stijl”

Op 17 september 2018 werd de eerste ontbijtsessie nieuwe stijl gehouden in de Muse te Malden.
Een goed bezochte sessie met als thema ” Klachtenmanagement “. Na opening door onze voorzitter Taecke Halma (zie foto) werd de sessie geleid door onderneemiets.nu en het resulteerde in een mooi dialoog tussen ondernemers.
De ochtend was leerzaam en smakelijk!

Volgende ontbijtsessie zal plaatsvinden in maart 2019 en heeft als thema “Succesvol ondernemen!”