"Samen kom je verder"

Weten wat Prinsjesdag voor uw onderneming betekent?

Het was wederom een prachtige parade. De Gouden Koets zag er pico bello uit. Onze Koningin Maxima straalde, evenals Koning Willem Alexander. En ook de volksvertegenwoordigers lieten zich van hun beste kant zien in stijlvol jacquet of opvallend hoedje wanneer het een dame betrof.
Prachtig allemaal, maar waar het natuurlijk echt om gaat zijn de maatregelen die het kabinet in petto heeft. Maatregelen die ook een effect hebben op uw onderneming. Onze fiscale experts hebben een aantal belangrijke fiscale veranderingen opgesomd die voor uw onderneming, of voor u als ondernemer, van belang zijn.

Loonbelasting

30% regeling
De looptijd van de 30% regeling wordt verkort naar vijf jaar. Deze termijn is ook van toepassing voor werknemers die op dit moment gebruik maken van deze regeling.
Fiscaal voordeel bij fiets van de zaak
Vanaf 2020 wordt het aantrekkelijker om een (elektrische) fiets beschikbaar te stellen aan uw medewerkers.

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting wordt vanaf 2019 versoberd en gaat van 4 naar 2 tarieven. Er komt een basistarief van 37,05 procent over het inkomen tot 68.507 euro en een toptarief van 49,5% over het inkomen daarboven.
De AB-heffing voor directeur-grootaandeelhouders gaat van de huidige 25% in 2020 naar 26,25% om uiteindelijk in 2021 uit te komen op 26,90%. Dit is lager dan de in het Regeerakkoord aangekondigde 28,50%.
Verlaging hypotheekrenteaftrek
Het maximale tarief waarmee de hypotheekrente wordt afgetrokken bedraagt nu 49,5%. Volgend jaar in 2019 wordt dit 49%. In de jaren erna zal dit versneld omlaag gaan met 3% per jaar tot een niveau van 37% in 2023.

Vennootschapsbelasting

Tariefverlaging
Het vennootschapsbelastingtarief wordt in 3 stappen verlaagd naar een niveau van 22,25%. In 2019 zal er sprake zijn van een tarief van 24,30%, in 2020 is dat 23,90% en vanaf 2021 is het tarief 22,25%. Het lager tarief (met een belastbare winst tot 200.000 euro) gaat in 3 stappen omlaag tot een niveau van 16% (2019 – 19%; 2020 – 17,50%; 2021 – 16%)
Afschrijving op vastgoed
Afschrijving mag voortaan alleen plaatsvinden op een gebouw in eigen gebruik, met als ondergrens een boekwaarde van 100% van de woz waarde. Eerder mocht nog afgeschreven worden tot 50% van de woz waarde. Deze regeling is niet van toepassing voor ondernemers in de inkomstenbelasting.
Beleggen in vastgoed
Fiscale beleggingsinstellingen mogen vanaf 2020 niet meer beleggen in vastgoed dat gesitueerd is in Nederland.
Verliesverrekening
De voorwaartse verliesverrekening wordt ingeperkt van 9 jaar tot 6 jaar. De achterwaartse verliesverrekening blijft staan op 1 jaar.

Bronbelasting

De (omstreden) dividendbelasting wordt per 2020 afgeschaft. Wanneer dividenden uitstromen naar landen met lage winstbelastingtarief – en wanneer sprake is van misbruiksituaties – zal bronheffing op dividenden toegepast worden.
Tariefsverlaging in Box 3
De tarieven in box 3 sluiten beter aan op daadwerkelijk behaalde rendementen op sparen en beleggen. Voor dit jaar gaat de fiscus uit van een rendement op spaargeld van 0,36%. In 2019 wordt dit naar verwachting 0,13%.
Omzetbelasting
Laag BTW tarief omhoog
Het lage BTW tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%.
Kleine ondernemersregeling
Er vindt een modernisering plaats op de Kleine OndernemersRegeling (KOR). Er wordt een facultatieve vrijstellingsregeling toegepast voor alle ondernemers (OVOB). Ongeacht de rechtsvorm.

Overig

Belastingrente
Als de aangifte Inkomstenbelasting is ingediend voor 1 mei en sprake is van een aanslag die overeenkomt met de aangifte, dan wordt geen belastingrente meer in rekening gebracht. Dit geldt ook voor voorlopige aanslagen en aangiftes erfbelasting (mits sprake is van tijdige aangifte en een overeenkomende aanslag).
Energiebelasting
De energiebelasting op aardgas gaat omhoog (0,03 euro in de eerste schijf). De energiebelasting op elektriciteit daarentegen wordt lager (0,0072 euro in de eerste schijf)

Wilt u meer weten over de begroting die op prinsjesdag is gepresenteerd? Aarzel niet en neem contact op met uw OOVB relatiebeheerder. Indien gewenst kan één van onze fiscale experts uw vraag in behandeling nemen.