"Samen kom je verder"

Articles by admin

In Memoriam Hans van Diest

Deze week bereikte de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen het trieste bericht van het overlijden van ons ere-lid Hans van Diest.
Een groot verlies ook voor de OGH. Hans was vanaf het ontstaan van de vereniging een betrokken lid met een groot netwerk binnen de
gemeente Heumen. Een groot animator bij GL8, inzet voor organisatie Vierdaagse Malden en Heumens Genieten zijn enkele van zijn activiteiten ten behoeve
van de regionale gemeenschap. Met grote regelmaat was Hans aanwezig bij bijeenkomsten van de OGH en altijd bereid om zich in te zetten ten behoeve van ondernemersbelangen
binnen de gemeente Heumen.
Het is lastig voor te stellen dat Hans niet meer onder ons is, maar helaas zullen we hem moeten missen.
De OGH wenst zijn naasten veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Bestuur OGH

T. Halma (voorzitter)
F. Renkens
M. Sijbrands
R. de Vries

Werkzaamheden Rijksweg N844 van 20 t/m 22 juni

Afsluiting Rijksweg za 20 juni t/m ma 22 juni:
Vanaf zaterdagochtend 20 juni 6.00 uur t/m maandagochtend 22 juni 6.00 uur werken we tussen de inrit van tuincentrum Intratuin en de rotonde Groesbeekseweg
Het hele wegvak is in beide richtingen volledig afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid over de Grootstalselaan, A73 en N271.
Fietsers behouden doorgang over het fietspad.De aanliggende woningen en bedrijven zijn alleen bereikbaar voor fietsers en voetgangers en NIET voor voertuigen. Bij bezoek aan de aanliggende locaties verzoeken wij u om uw auto in de nabije omgeving op een veilige plaats te parkeren en te voet verder te gaan.

 

Voor meer informatie klik op deze link voor de nieuwsbrief 7

Werkzaamheden Rijksweg N844 van 20 t/m 27 april

Afsluiting 20 april t/m 27 april:
Op maandag 20 april beginnen we met de werkzaamheden tussen de rotonde Groesbeekseweg en de rotonde Veldsingel.
Dit gedeelte is afgesloten van maandagochtend 20 april 6.00 uur t/m maandagochtend 27 april 6.00 uur. In beide richtingen is geen verkeer mogelijk.
Het verkeer wordt omgeleid door Malden over de Groesbeekseweg en de Veldsingel. Het doorgaande verkeer wordt in beide richtingen omgeleid over de A73.
Fietsers behouden doorgang over het fietspad. Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Voor meer informatie klik op deze link voor de nieuwsbrief 6

Werkzaamheden Rijksweg N844 op 24 en 25 maart overdag

In de planning staat voor komende week het asfalteren ter hoogte van de Mc Donald’s als nachtwerk gepland. Ivm de lage nachttemperaturen kan dit niet doorgaan. Om uitloop van de planning te voorkomen en de uiterst lage verkeersintensiteit op dit moment, worden de asfalteerwerkzaamheden komende week overdag uitgevoerd. Dit houdt in:

– Dinsdag 24 maart 2020, frezen en asfalteren

Gemotoriseerd verkeer van Malden richting Nijmegen via N844;

Gemotoriseerd verkeer van Nijmegen richting Malden via A73

Fietsers in beide richtingen via fietspad N844

Bus in beide richtingen via N844

Hulpdiensten kan in de richting Nijmegen – Malden via het fietspad

– Woensdag 25 maart 2020, asfalteren

N844 AFGESLOTEN voor gemotoriseerd verkeer van ca. 07.00 uur tot 18.00 uur

Gemotoriseerd verkeer van Malden richting Nijmegen via A73;

Gemotoriseerd verkeer van Nijmegen richting Malden via A73;

Fietsers in beide richtingen via fietspad N844;

Bus in beide richtingen via fietspad N844;

Hulpdiensten kunnen in beide richtingen via het fietspad.

 

Bericht vanuit bestuur OGH inzake Corona virus

Beste OGH leden,

Als bestuur van de ondernemersvereniging zien wij natuurlijk met lede ogen aan wat de impact is van het Corona virus op de ondernemingen en ondernemers in onze gemeente.

Maar ook regionaal, nationaal en internationaal zijn de gevolgen nog niet te overzien.

Veel ondernemers waren nu lekker op gang aan het komen om de winter af te sluiten en de lente met frisse werkspirit op te pakken.

Laten wij als ondernemers het verstand behouden en voor elkaar te zorgen en er te zijn waar mogelijk.

Wij als ondernemers kunnen onderling veel steun vinden maar ook de lokale bewoners kunnen een helpende hand bieden.

 

– Koop lokaal de producten en en maak gebruik van de lokale diensten.

– Veel mensen zitten op dit moment thuis en zouden ondernemers en ook elkaar een handje kunnen  helpen.

– Er ontstaan oproepen op Facebook om mensen die in de gezondheidszorg werken te ondersteunen bij hun werkzaamheden in alle breedste zin van het woord.

– De supermarkt Plus in Malden vraag om mensen die thuis zitten Plus te komen helpen met order pikken en daarna deze orders te bezorgen bij hun klanten.

– Ga bij buren langs die wellicht hulp kunnen gebruiken omdat zij geen boodschappen mogen doen omdat het niet wenselijk voor hun gezondheid.

  • Ook de overheid is drukdoende om maatregelen te nemen voor de ondernemers.
  • Op de website van de OGH ovgh.nl vind u ook nadere berichtgeving vanuit overheid (gemeente)

–  Onderstaande link is ook te gebruiken voor vragen over effecten van het Corona virus.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

 

Het kabinet heeft aangekondigd een fors bedrag aan noodhulp vrij te maken voor het MKB.

Ondernemers kunnen vanaf vandaag direct gebruik maken van de zogenaamde BMKB (Borgstelling midden- en kleinbedrijf: lees Staatsgarantie)

Dit is een onderdeel van het pakket steun naast werktijdverkorting en uitstel belastingen.

 

Tevens heb ik begrepen dat er voor de zzp-ers wordt gekeken naar vormen van inkomensondersteuning. Er is nu al de regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ).

 

Mochten er vragen zijn vanuit de ondernemers, kunnen deze aan het bestuur voorgelegd worden.

Graag via mailadres secretariaat@ovgh.nl

Wij hebben als bestuur niet alle antwoorden op de vragen maar kunnen de ondernemers wellicht wel doorsturen of verwijzen naar de diversen instanties.

Namens het Bestuur van de OGH ,

Taecke Halma (voorzitter)

Marijke Sijbrands

Danielle Will

Remco de Vries

Ferdie Renkens

Vragen over ondernemen Coronavirus

Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 – 1351.

Regelingen voor bedrijven

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Kijk op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning gemeente

Is uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien recht op een Bbz-uitkering; > Bedrijven > contact en advies >Financiële hulp voor ondernemers

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren

Informatie avond 2 april 2020

DEZE AVOND IS AFGELAST VANWEGE HET CORONAVIRUS

 

Donderdag 2 april 2020 organiseert de OGH een informatie avond.

Op deze avond wordt u aan de hand van een presentatie geïnformeerd over het project “Postcoderoos”.
Postcoderoos  is een regionaal project gericht op het verduurzamen van MKB bedrijven met kleinschalige energie aansluitingen binnen de gemeente Heumen.  Dit innovatieve project is voor het MKB financieel in vele opzichten aantrekkelijk.

Gastheer van deze avond is Autobedrijf Bart Ebben. Op deze avond krijgt u de mogelijkheid om een kijkje achter schermen te nemen en ontdekt u de veelzijdigheid van dit bedrijf.

Aansluitend kunt u onder het genot van een drankje en hapje napraten.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de interessante avond.

Start wegwerkzaamheden aan de Rijksweg (Fase 5)

Gebr. Van Kessel gaat binnenkort starten met de voorbereidende werkzaamheden van fase 5.

We starten op 19 februari met de aanleg van een bypass ter hoogte van de McDonald’s in Malden. Vanaf ma 2 t/m woe 25 maart wordt het gemotoriseerde verkeer via de tijdelijke bypass geleid. Fietsers maken in beide richtingen gebruik van het fietspad aan de Oostzijde (McDonald’s zijde). (zie afbeelding)

De McDonald’s krijgt een tijdelijke in-/uitrit. De Bypass en tijdelijke in-/uitrit zijn nodig om een reconstructie van de weg uit te voeren.

Tijdens de werkzaamheden verwachten we enige verkeershinder. We adviseren het doorgaande verkeer om gebruik te maken van de omleiding over de A73 en N271 (in beide richtingen)

Voor meer informatie klik hier voor bijlage

Eindelijk het 1e Postcoderoosproject in de gemeente Heumen

Op 27 januari jongstleden vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over het postcoderoosproject binnen de gemeente Heumen. Een 25-tal geïnteresseerde bewoners was aanwezig tijdens de presentatie.
Een postcoderoosproject is geschikt voor inwoners, maar ook voor MKB- bedrijven met een kleinzakelijke energie-aansluiting. 
De energiecoöperatie Energiek Heumen U.A. faciliteert participanten bij deelname in dit project middels de “aankoop” van minimaal 2 energiedelen en maximaal 38 energiedelen (een energiedeel staat gelijk aan 250 kWh per jaar)
Met deze participatie, waarbij Energiek Heumen in staat is om een zonne-installatie aan te laten leggen op een daartoe geschikt dak, kunt u als deelnemer gedurende 15 jaar uw energiebelasting terugverdienen en bovendien delen in de opbrengsten van de opgewekte stroom.
Er zijn momenteel 624 energiedelen beschikbaar, waarvan er inmiddels ruim 250 inmiddels zijn “verkocht”. 
Mocht u als ondernemer ook willen meedoen, laat het ons weten. De energiedelen kosten EUR 275,– per stuk excl. BTW
U kunt ons bereiken via info@energiekheumen.nl dan wel via onze voorzitter Henny Willemsen, mobiel 0651587140.
Op 12 maart a.s. vindt de vervolgbijeenkomst plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Malden. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Met energieke groet,
Henny Willemsen, voorzitter               Ton Albers, secretaris
 
Energiecoöperatie Gelderland U.A.
Boterdijk 23
6581 AA Malden
T     0646236900

Nieuwjaarsreceptie OGH 2020

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2020
De Ondernemersvereniging Gemeente Heumen en de Ondernemers Vereniging Mook houden gezamenlijk een nieuwjaarsreceptie.
U bent van harte uitgenodigd om met ons te toosten op een bruisend 2020.

Dinsdag 7 januari 2020
Tijdelijke IJsbaan Kerkplein Malden
Inloop : 19.30 uur-20:00 uur
Opening: 20.00 – 20.10 uur opening door Voorzitters
Spreker: 20.10 – 20.50 uur schaatscoach Gerard Kemkers
21.00 – 23.00 uur Nieuwjaarsborrel

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond ondernemend 2020 toe.

U kunt zich aanmelden via deze link