Bestuur

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen bestaat uit:
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen tezamen het dagelijks bestuur.

 

Voorzitter Taecke Halma
Vieracker 51, 6581 JV Malden
024 358 1685
Halma Architecten
Penningmeester Ferdie Renkens
Gildekamp 12, 5431 SP Cuijk
048 531 6844
OOvB
Secretaris Michelle Butler Creagh (A.I.). Functie is vacant.
Voor meer informatie of sollicitatie kunt u een email sturen aan het
secretariaat
Contactpersoon
Detailhandel
Remko de Vries
Passage 1, 6581 WK Malden
024 358 5801
Beddenspecialist de Vries
Contactpersoon
Horeca
Marijke Sijbrands
Schutkolk 4a, 6582 DB Heumen
024  357 2008
SijFa Cruises
Contactpersoon
Toerisme & Dienstverlening
Deze functie is momenteel vacant.
Voor meer informatie of sollicitatie kunt u een email sturen aan het
secretariaat
Secretariaat Michelle Butler Creagh
Ambachtsweg 5, 6581 AX Malden
06 5387 0282
secretariaat