"Samen kom je verder"

Informatie

Te late huuropzegging toch rechtsgeldig!

In huurovereenkomsten wordt (als het goed is) altijd opgenomen wat de termijn is die verhuurder en huurder in acht moeten nemen als ze de huur willen opzeggen. In een recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch van 2 januari 2018 * was dat ook aan de orde.

Er was een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte/kantoorruimte gesloten met ingang van 1 januari 2013, voor één jaar. Deze werd steeds met één jaar verlengd, tenzij er (tijdig) zou worden opgezegd. De overeengekomen opzegtermijn was zes maanden.

Via een ongedateerde brief zegt de huurder de huurovereenkomst op “tegen de eerst mogelijke datum”. De verhuurder stelt dat de brief pas (kort) na 1 juli is ontvangen. Huurder ging ervan uit dat de brief al op 28 juni 2013 is ontvangen door verhuurder en betaalt de huur alleen nog tot en met 31 december 2013.

De verhuurder geeft aan dat de huuropzegging te laat is om de huur tegen het einde van het jaar 2013 te laten eindigen en vordert de huurpenningen tot en met 31 december 2014.

In de eerste procedure bij de kantonrechter wordt vastgesteld dat de huurder niet kan bewijzen dat de huur tijdig (dus vóór 1 juli 2013) is opgezegd en krijgt de verhuurder gelijk. De huurder stelt hoger beroep in.

Het Gerechtshof stelt vast dat de huurder inderdaad te laat was met de huuropzegging: ergens tussen de 2 dagen en 10 dagen te laat. Echter, daarbij vindt het Hof ook dat dit een zodanig minimale overschrijding is, dat daarmee het belang van verhuurder bij het hebben van voldoende tijd om een nieuwe huurder te vinden niet of slechts in zeer beperkte mate is geschaad. De huurder krijgt gelijk.

Wat ons betreft valt op deze uitspraak wel wat af te dingen. Partijen maken niet voor niets (harde) afspraken in een huurovereenkomst. Verwacht mag worden dat je elkaar daar dan ook aan kan houden.

* Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:41

 

Bron:  link.oovb.nl

Beursvloer 6-11-2017

Handelen met gesloten beurs, samenwerken en mooie verbindingen leggen. Dit gaat allemaal weer gebeuren op de Beursvloer van Rijk van Nijmegen Uitdaging op 6 november. De Beursvloer is er voor elk bedrijf en elke vereniging of maatschappelijke organisatie in het Rijk van Nijmegen.

Beursvloer Rijk van Nijmegen Uitdaging
Op de Beursvloer bieden we maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van Menskracht, Materialen en Middelen worden door het bedrijfsleven opgelost met gesloten beurs. Verenigingen en stichtingen bieden op hun beurt een tegenprestatie die past bij het karakter van hun organisatie en de match met het betreffende bedrijf.

Locatie Beursvloer 2017
Dit jaar vindt de Beursvloer op een bijzondere locatie plaats en daarmee sluit Rijk van Nijmegen Uitdaging meteen haar eerste match van de Beursvloer. NSG Groenewoud nodigt de organisatie uit om dit jaar de Beursvloer in de school te houden. Een bruisende en inspirerende omgeving die past bij het doel van de avond: zoveel mogelijk matches maken!

Resultaat 2016: Meer dan 70 matches met een waarde van ruim € 47.000
Vorig jaar werden in slechts 90 minuten tijd ruim 70 matches gesloten tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Deze matches waren zeer divers; van advies en materiaal tot handjes en overig aanbod. Naast de registratie van het aantal matches, werd in 2016 ook voor het eerst de economische waarde van deze matches berekend door de notaris. De ruim 70 matches waren in totaal goed voor ruim € 47.000,–. Een resultaat om trots op te zijn.

Meest originele match 2016
De meest originele match van de Beursvloer 2016 was de match tussen Kinderzwerfboek (een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp) en Barenbrug Holland B.V. Kinderzwerfboek was op zoek naar maar liefst 1.000 kinderboeken. Deze kinderboeken worden in de voedselpakketten van de Voedselbank gedaan. Barenbrug zette binnen het bedrijf een actie op om deze boeken in te zamelen. Een mooie match tussen een maatschappelijke organisatie en een bedrijf.

Gaat u de uitdaging aan op 6 november?
Heeft u nog materialen over of een uurtje advies te vergeven? Of zoekt uw vereniging nog hulp bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie? Kom dan naar de Beursvloer op 6 november en laat u inspireren! U kunt zich aanmelden via deze link. Alvast uw aanbod of aanvraag indienen? Klik hier.

Ook gemeente Mook en Middelaar sluit zich aan
Rijk van Nijmegen Uitdaging was al actief in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen. Sinds 1 juli hebben de stichting en de gemeenten een nóg groter gebied om mooie verbindingen te leggen. De gemeente Mook en Middelaar is nu ook aangesloten bij Rijk van Nijmegen Uitdaging.

Beursvloer 2017

Wanneer: 6 november 2017 van 17.00 – 20.00 uur

Waar: NSG Groenewoud (Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen)

Toegang: gratis

Programma:

17.00 uur: Ontvangst

17.30 – 19.00 uur: Beursvloer

19.00 – 20.00 uur: Afsluiting

Najaarsbijeenkomst ondernemersverenigingen

het woord aan Road4 Energy en Generaal b.d. Peter van Uhm

Als u lid bent van de OndernemersVereniging Mook, de Groesbeekse Ondernemers Vereniging, de Ondernemers-
vereniging Gemeente Heumen of Ondernemend Ubbergen
weet u niet beter: in het najaar mag ik weer genieten van een uitdagende spreker! Dus verzorgen wij ook dit jaar weer een inspirerende en motiverende avond.

Na de Mystery Guest van vorig jaar, hebben we opnieuw gekozen om ons buiten de gebaande paden te begeven. De Stichting Road4Energy heeft ons benaderd met een uitzonderlijke kans voor beiden en in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben wij die met beide handen aangegrepen.

Zoals u wellicht weet, zet de Stichting Road4Energy zich volledig in voor het onderzoek naar de genezing van energiestofwisselingsziekten. Onder meer door het organiseren van verschillende evenementen, waarvan de mountainbiketocht ‘Groesbeeks Gruwelijkste’ waarschijnlijk de bekendste is. Dat zij dit volledig belangeloos, met louter vrijwilligers doet is al bijzonder, maar zij heeft ook nog een aantal bijzondere ambassadeurs en die komen graag naar Groesbeek!

De Stichting Road4Energy zal de avond inleiden en het woord geven aan Prof. dr. J.A.M. Smeitink (vooraan-
staand onderzoeker naar energiestofwisselingsziekten) die de huidige stand van het onderzoek met u zal delen. Aansluitend geven wij het woord aan de tweede bijzondere ambassadeur: generaal buiten dienst Peter van Uhm. Hij zal ons meenemen in zijn verhaal over leidinggeven, keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen.

U begrijpt dat wij deze kans niet laten liggen! Onbaatzuchtige inzet, medische wetenschap en een inspirerende lezing over leiderschap, verlies, de krijgsmacht en soldatenhumor. Dit moet een succes worden!

Wij zien u daarom graag op donderdag 9 november 2017 in De Linde in Groesbeek (Cranenburgsestraat 33).
De avond begint om 20.00 uur; vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en krijgt u een hapje en een drankje.

Meld u vandaag nog aan en geef daarbij aan van welke ondernemersvereniging u lid bent.>>>
http://www.mijnondernemersvereniging.nl/Contact.html

http://www.mijnondernemersvereniging.nl/

congres ‘Ondernemen aan de andere kant van de grens’

Geachte heer / mevrouw,

 Hierbij nodig ik u uit voor het congres ‘Ondernemen aan de andere kant van de grens’ (dus in Duitsland).
Dit congres wordt gehouden op:

maandag 13 november 2017

in het Wasserschloss Rindern aan de Wasserburgallee 120 te Kleve (Duitsland)

zie bijgaande uitnodiging:
Uitnodiging-Congres_Ondernemenaandeanderekantvandegrens

Deelname aan dit congres is kosteloos.

Voor wie is dit congres bedoeld?

Dit congres, georganiseerd door het Euregionaal Economisch Netwerk (EEN), is met name bedoeld voor Duitse en Nederlandse ondernemers in het grensgebied, die ervaring hebben met het zaken doen met Nederlandse of Duitse partners, dan wel serieuze belangstelling of plannen hebben om de stap over de grens te gaan maken. Voor nadere informatie over de inhoud en doelgroep van het congres en de organisator (EEN) wordt verwezen naar bijgaand informatiedocument (introductie congres).

Hoe aan te melden?

Congresorganisatie voor Nederlandse ondernemers/relaties:

Alie de Jong van de gemeente Doetinchem, aliedejong@doetinchem.nl

Congresorganisatie voor Duitse ondernemers/relaties:

Nicole Wanders van de Nederlands-Duitse Businessclub Kleve, businessclub@denis.org

De aanmeldingstermijn loopt van 31 juli t/m uiterlijk 13 oktober 2017.

Doe mee en kijk over de grens!

Het wordt een leerzaam en dynamisch congres, waar u zeker waardevolle contacten op kunt doen. Ik nodig u daarom van harte uit om op deze uitnodiging in te gaan en samen met mij dit congres tot een succes te maken.

Leo van der Meer,

voorzitter van het Euregionaal Economisch Netwerk

____________________________________________________________________________________________

INTRODUCTIE CONGRES EN ORGANISATOR EUREGIONAAL ECONOMISCH NETWERK (EEN)

Het Euregionaal Economisch Netwerk is begin 2016 opgericht nadat de Kamer van Koophandel haar economisch stimuleringsbeleid had afgeschaft en daarmede de commissie Euregio ter ziele ging.

Leden van die commissie hebben op verzoek van vele partijen aan weerszijde van de grens een vervangend netwerk in het leven geroepen. Leden van dit netwerk zijn bestuurders van de grote ondernemers verenigingen en branche verenigingen in de regio’s Arnhem ,Over Betuwe, Nijmegen, Liemers, Achterhoek, Emmerich, Kleve en Duisburg en verder onderwijsinstellingen als HAN, ROC’s ,Hogeschool Niederrhein en tenslotte de burgemeester van Doetinchem als vertegenwoordiger van lokale overheden en verantwoordelijk voor het secretariaat.

Doel van EEN is het bevorderen van economische/zakelijke banden van ondernemers aan weerszijden van de grens als verbindingsknooppunt en als stimulator van uitbuiting van kansen op samenwerking. Het congres op 13 november wordt een kristallisatiepunt in het proces naar meer en duurzame samenwerking.

Het congres is in principe bedoeld voor Duitse en Nederlandse ondernemers in ons grensgebied die reeds ervaring hebben met zaken doen met Duitse Partners (en omgekeerd) dan wel serieuze belangstelling hebben om de stap over de grens te gaan maken in de toekomst. Een congres van en voor ondernemers die kansen zien voor verdere ontwikkeling/uitbreiding van business to business over de grens. Dus geen intermediairs, adviseurs of grote aantallen overheidsvertegenwoordigers maar de ondernemers zelf uit met name het midden en kleinbedrijf (tot 200 a 250 werknemers)

Ruimte voor korte introducties door specialisten, doorgeven van ervaringen en ideeën voor nieuwe kansen en mogelijkheden die het waard zijn om nader uitgewerkt te worden op drie gekozen terreinen: food/horeca/toerisme , arbeidsmarkt/personeelszaken/onderwijs en maakindustrie/logistiek. Gekeken gaat worden naar verbreding/verdieping binnen een sector (bijv. Food) maar ook naar meerwaarde die gecreëerd kan worden door samenwerking tussen sectoren (bijv. Food en Horeca) en tenslotte het creëren van een interregionaal product dat in de markt gezet kan worden (food, horeca, toerisme in de Rhein-Waal Regio).

Het congres combineert informatie en discussie in groepen naast gelegenheid voor bilaterale contacten in de vorm van het inplannen van ruime tijd voor, tijdens en na het uitgebreide buffet. Directe contacten tussen ondernemers zijn de beste garantie voor succesvol opereren, ook over de grenzen heen. Om het congres hanteerbaar te houden en het persoonlijk karakter te benadrukken streven we naar een maximum aantal feitelijk deelnemers van ongeveer 150 personen.

EEN verheugt zich op uw komst en bijdrage aan de doelstelling meer zaken doen met elkaar in ons grensgebied.

Het congres wordt financieel gesteund door: Provincie Gelderland, Euregio, Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Nederlands Consulaat Kleve, Kreis Kleve en de Nederlands-Duitse Businessclub Kleve.

 

Uitnodiging-Congres_Ondernemenaandeanderekantvandegrens

Ontbijtsessie 25 september

Maandag 25 september 2017 Ontbijtsessie OGH
7.30 uur inloop
8.00 – 9.00 Ontbijtsessie met gastspreker

Locatie:
Nijmeegs Kegelcentrum

Bolder 18 (naast Prett-Inn)
6582 BZ Heumen
Bedrijventerrein “Sluisweg”

Gastspreker:
Progressa

Progressa richt zich met name op het individu en helpt mensen met het bereiken en behouden van een gezonde werkdruk.
Van werkdruk naar Werkplezier.

Meld je direct aan en kom gezellig ontbijten! secretariaat.ogh@gmail.com

Subsidie aanvraag nieuwe initiatieven

Beste Leden,

Hieronder treft u de gegevens aan om voor 1 oktober 2017 een subsidie aan te vragen in het kader van nieuwe initiatieven.

Met vriendelijke groet,

René Waas

_______________________________________

Hulp en geld voor buurtinitiatieven
Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het goed leven is. Uiteraard kunt u daar als bewoner, bedrijf of organisatie aan bijdragen. Met de campagne ‘Goed idee, WIJ doen mee!’ ondersteunt de gemeente initiatieven van, voor en door de buurt. Als u samen met anderen een goed initiatief bedenkt om de leefbaarheid in uw buurt, dorp of gemeente te verbeteren, kunt u daar geld of begeleiding van de gemeente voor krijgen. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat wonen in uw buurt aangenamer wordt.

Soorten subsidie
De gemeente maakt jaarlijks onderscheid in twee soorten initiatieven:

Vonkje: initiatieven die u met een kleine financiële bijdrage van de gemeente zelf kunt uitvoeren, zonder hulp van de gemeente. Deze kunt u het hele jaar indienen. U krijgt maximaal € 500.
Initiatief: initiatieven waarbij u hulp van de gemeente nodig heeft. Hiervoor geldt een andere werkwijze.

Initiatiefronde 2017
Dit jaar zijn er twee initiatiefrondes: de ronde in het voorjaar is inmiddels afgesloten. Met een extra ronde in het najaar willen we ook andere bewoners de kans geven om nog dit jaar met een goed idee te komen. U kunt uw idee tot 1 oktober 2017 indienen.

Spelregels
Uw Vonkje of Initiatief moet wel voldoen aan een aantal spelregels. Uw aanvraag voldoet aan de Algemene Subsidie Verordening 2012 en:

  • Uw initiatief draagt eraan bij dat bewoners prettig samenleven en uw dorp, wijk of gemeente er op vooruit gaat
  • Uw initiatief is niet gericht op het maken van winst
  • Bewoners in de buurt steunen het initiatief
  • Eventueel beheer, onderhoud en structurele kosten zijn geregeld
  • U voert als inwoners het initiatief zelf uit
  • Uw initiatief leidt binnen één jaar tot een concreet resultaat

Vonkje aanvragen
U kunt het hele jaar door digitaal een vonkje aanvragen. Vraag uw Vonkje op tijd aan, in ieder geval 8 weken voordat u uw initiatief wilt uitvoeren. U kunt geen aanvraag indienen voor een initiatief dat al heeft plaatsgevonden.

U ontvangt een bevestiging van ontvangst. Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. U ontvangt in ieder geval binnen 13 weken een schriftelijke reactie of uw aanvraag wordt toegekend. Aanvragen behandelt de gemeente op volgorde van binnenkomst. De gemeente kent subsidie aan goedgekeurde aanvragen toe zolang het budget voor het lopende jaar dit toelaat.

Initiatief aanvragen
Ieder jaar is er een ronde waarin u een initiatief kunt aanvragen. De gemeente doet hier jaarlijks een oproep voor. Voor kalenderjaar 2017 kunt u digitaal tot 1 april 2017 een initiatief aanvragen. Dit is de uiterlijke termijn. We nodigen u met nadruk uit ruim voor 1 april uw initiatief in te dienen, zodat er voldoende ruimte is om uw initiatief met u te bespreken en de aanvraag eventueel aan te scherpen.

U ontvangt een bevestiging van ontvangst. Het college neemt in juni een besluit over uw initiatief, daarna ontvangt u een schriftelijke reactie.

De gemeente kent subsidie aan goedgekeurde aanvragen toe in zoverre het budget voor het lopende jaar dit toelaat. Als het aantal kansrijke aanvragen het budget overschrijdt, komt de gemeente aan de hand van de volgende criteria tot een rangorde: invloed op de leefbaarheid, draagvlak, diversiteit van de initiatieven, spreiding binnen de gemeente en slaagkans. Het college van burgemeester en wethouders besluit uiteindelijk welke initiatiefnemers de gemeente ondersteunt.

Initiatievenmarkt
In de maand mei organiseert de gemeente een Initiatievenmarkt waarop indieners van kansrijke Initiatieven hun ideeën aan elkaar en aan alle geïnteresseerden in de gemeente Heumen kunnen presenteren, kennis kunnen maken met elkaar en ervaringen kunnen uitwisselen.

Initiatieven in beeld
Wilt u weten welke initiatieven er zijn in de gemeente Heumen? U vindt het op participatiekaart.nl. U kunt zoeken op  locatie of op verschillende categorieën. Hiermee wil de gemeente laten zien wat bewoners, bedrijven en organisaties allemaal doen in hun leefomgeving en daarmee andere bewoners inspireren en stimuleren om ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun dorp of buurt.

Campagne ‘Goed idee, WIJ doen mee!’
Goed idee, WIJ doen mee!’ dat is het motto van de campagne die maandag 30 januari is gestart om het indienen van goede buurtinitiatieven onder de aandacht brengen. De campagne komt voort uit het programma ‘Versterking burgerparticipatie’ waarin staat beschreven dat de gemeente nog meer de dialoog wil opzoeken en samen met inwoners en partners aan de slag wil gaan. Het voortzetten en uitbouwen van het gemeentelijk initiatievenbeleid is hierin één van de lijnen. De campagne loopt de komende maanden via onder andere posters, flyers en aandacht op Facebook en andere digitale uitingen. Initiatiefnemers uit onze gemeente zijn het boegbeeld in de campagne. Kijk voor meer praktische informatie op www.heumen.nl/goedideewijdoenmee.

Meer informatie
Als u vragen heeft over de voorwaarden of als u uw initiatief wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met Monique Willems via telefoonnummer 14 024.
U kunt ook mailen naar: heumen@heumen.nl.

Als u meer informatie wilt over andere subsidiemogelijkheden en fondsen kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen. U kunt daar ook terecht voor aanvullende informatie over vrijwilligerswerk.

Provinciale subsidie voor samenwerken aan leefbaarheid
Heeft u samen met wijkbewoners een groter plan voor het verbeteren van de leefbaarheid in uw omgeving en komt u niet in aanmerking voor een subsidie van de gemeente? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland. Hiermee wil de provincie de verbondenheid tussen mensen versterken én de leefomgeving beter laten aansluiten bij de wensen van bewoners. U kunt bijvoorbeeld denken aan het opzetten van een stichting om een gezamenlijke voorziening, zoals een dorpswinkel, open te houden en te beheren. Of aan een initiatief om gezamenlijk maaltijden te bereiden voor ouderen.

Heeft u samen met minimaal 4 andere bewoners een plan om uw eigen buurt of wijk te verbeteren? Dan komt u in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €25.000 euro. Ook in 2017 heeft u de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Kijk voor meer informatie en de subsidievoorwaarden op de website van de provincie.

 

ALV

Reserveer vast in de agenda :

–> 2 november 2017 Algemene Ledenvergadering OGH
19.30 uur inloop
20.00 start vergadering
Locatie: Graaf van Heumen
Rijksweg 232
6582 AB Heumen

Uiteraard komt ter zijner tijd de uitnodiging via de mail.

21 juli Vierdaagse Vrijdag – Uitnodiging!

 vrijdag 21 juli 2017

tussen 11.00 en 15.00 uur
Vierdaagse wandelaars aanmoedigen!
VIP Tent – Kerkplein Malden – hapje – drankje – gezelligheid – netwerken

 

Op vrijdag 21 juli 2017 lopen de Vierdaagse wandelaars de laatste kilometers door ons Malden.

Bij deze willen wij u, gewaardeerd lid van de OGH, graag van harte uitnodigen om, samen met uw collega-ondernemers én onder het genot van een hapje en een drankje, de ruim 40 duizend deelnemers aan de VIERDAAGSE hartelijk te verwelkomen in Malden.

Deze laatste etappeplaats is voor de wandelaars de opmaat naar de feestelijke intocht over de Via Gladiola.
De OGH heeft ook dit jaar, in samenwerking met de Gemeente Heumen, een gezellige VIP-tent op een prominente plek aan de “Via Maldiola”.

We rekenen op uw komst.

Met collegiale groet,
Het bestuur van de OGH

Aanmelden graag via het secretariaat vóór uiterlijk 14 juli: secretariaat.ogh@gmail.com

(dit in verband met de catering, want er zullen weer erg lekkere hapjes en drankjes te genieten zijn)