"Samen kom je verder"

Leden

Bericht vanuit bestuur OGH inzake Corona virus

Beste OGH leden,

Als bestuur van de ondernemersvereniging zien wij natuurlijk met lede ogen aan wat de impact is van het Corona virus op de ondernemingen en ondernemers in onze gemeente.

Maar ook regionaal, nationaal en internationaal zijn de gevolgen nog niet te overzien.

Veel ondernemers waren nu lekker op gang aan het komen om de winter af te sluiten en de lente met frisse werkspirit op te pakken.

Laten wij als ondernemers het verstand behouden en voor elkaar te zorgen en er te zijn waar mogelijk.

Wij als ondernemers kunnen onderling veel steun vinden maar ook de lokale bewoners kunnen een helpende hand bieden.

 

– Koop lokaal de producten en en maak gebruik van de lokale diensten.

– Veel mensen zitten op dit moment thuis en zouden ondernemers en ook elkaar een handje kunnen  helpen.

– Er ontstaan oproepen op Facebook om mensen die in de gezondheidszorg werken te ondersteunen bij hun werkzaamheden in alle breedste zin van het woord.

– De supermarkt Plus in Malden vraag om mensen die thuis zitten Plus te komen helpen met order pikken en daarna deze orders te bezorgen bij hun klanten.

– Ga bij buren langs die wellicht hulp kunnen gebruiken omdat zij geen boodschappen mogen doen omdat het niet wenselijk voor hun gezondheid.

  • Ook de overheid is drukdoende om maatregelen te nemen voor de ondernemers.
  • Op de website van de OGH ovgh.nl vind u ook nadere berichtgeving vanuit overheid (gemeente)

–  Onderstaande link is ook te gebruiken voor vragen over effecten van het Corona virus.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

 

Het kabinet heeft aangekondigd een fors bedrag aan noodhulp vrij te maken voor het MKB.

Ondernemers kunnen vanaf vandaag direct gebruik maken van de zogenaamde BMKB (Borgstelling midden- en kleinbedrijf: lees Staatsgarantie)

Dit is een onderdeel van het pakket steun naast werktijdverkorting en uitstel belastingen.

 

Tevens heb ik begrepen dat er voor de zzp-ers wordt gekeken naar vormen van inkomensondersteuning. Er is nu al de regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ).

 

Mochten er vragen zijn vanuit de ondernemers, kunnen deze aan het bestuur voorgelegd worden.

Graag via mailadres secretariaat@ovgh.nl

Wij hebben als bestuur niet alle antwoorden op de vragen maar kunnen de ondernemers wellicht wel doorsturen of verwijzen naar de diversen instanties.

Namens het Bestuur van de OGH ,

Taecke Halma (voorzitter)

Marijke Sijbrands

Danielle Will

Remco de Vries

Ferdie Renkens

Vragen over ondernemen Coronavirus

Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 – 1351.

Regelingen voor bedrijven

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Kijk op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning gemeente

Is uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien recht op een Bbz-uitkering; > Bedrijven > contact en advies >Financiële hulp voor ondernemers

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren

Algemene Leden Vergadering

Donderdagavond 12 december 2019 vindt de Algemene Leden- Vergadering (ALV) van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen (OGH) plaats.
Graag willen wij alle leden van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Datum: 12 december 2019 Algemene Ledenvergadering OGH
Tijd: 19.30 uur inloop en om 20.00 start de vergadering

Locatie:
HARM’s Hoeve
Westerkanaaldijk 5
6581 KC Malden

In verband met de catering verzoeken wij u beleefd om uw komst te melden bij het secretariaat van de OGH.

U kunt zich aanmelden via deze link

Wees erbij en ontmoet elkaar op 12 december 2019

Tot dan en vriendelijke groet,
Het Bestuur Ondernemersvereniging Gemeente Heumen

Thema Avond “Een kijkje achter de schermen van de FIOD”

Op donderdag 24 oktober 2019 komt Joost Boersma, oud medewerker van de FIOD, deze avond op amusante wijze vertellen over de werkwijze van de FIOD.

Na een korte inleiding over de werkwijze van de FIOD neemt hij u mee aan de hand van eigen casussen uit zijn FIOD periode. Joost is gedreven in vertellen en doet dit op een amusante wijze. Gaande zijn verhaal betrekt hij ook zijn publiek hierin. De avond is dan ook leerzaam en voorzien van een vleugje humor.

 

Donderdag 24 oktober 2019
Muziekcafe De Muse
Kerkplein 12 Malden

Inloop                  :  19.30 uur
Start presentatie :  20.00 uur
Aansluitend is er een netwerkborrel
Einde                    :  22.30 uur 

U kunt zich aanmelden via deze link

16 september 2019 – Ontbijtsessie : “Zorg van werkgevers!”

Het thema van de ontbijtsessie is  “Zorg van werkgevers voor/over werknemers die naast hun werk mantelzorg verrichten!“.

Dagelijks vinden er aanvallen plaats op websites van grote en kleine ondernemingen. Iedere website is een potentieel doelwit. De kans dat ook u getroffen gaat worden, wordt steeds groter. We denken als mens al gauw “dat zal mij als plaatselijke of regionale ondernemer niet overkomen”. Veelal heeft u het niet eens in de gaten dat uw site gehackt is, maar op de achtergrond kunnen onbevoegden al aan uw gegevens komen.
We kunnen ons voorstellen dat het lastig kan zijn om de beveiliging van je website op orde te krijgen, zeker wanneer u over beperkte technische kennis beschikt. In deze ontbijtsessie delen we daarom een aantal basisprincipes voor het verbeteren van de beveiliging van uw website en e-mail. Want voorkomen is beter dan genezen.

Maandag 16 september 2019
Aanvang:  7.30 uur Einde: 9.00 uur
Locatie: Malderburch, Centrum voor Zorg, Broekkant 16 Malden

U kunt zich aanmelden via deze link