Duurzaamheidslening gemeente

Bedrijven kunnen een duurzaamheidslening voor duurzame verbeteringen afsluiten via de gemeente. Voor een bestaand gebouw gaat het om maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de energievraag of van de CO2 uitstoot. Denk aan isolatie, zonneboiler,  HR++-glas, LED, warmtepomp, warmteterugwinning systeem, de aanleg van groene daken en energieopslagsystemen. Voor een nieuwbouwpand gaat het om maatregelen die ervoor zorgen dat de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) verbetert naar een EPC die hoger is dan de wettelijke norm​. Daarbij gaat het om bouw- en installatietechnische maatregelen.

Bedrijven met minder dan 50 werknemers of met een jaaromzet of balanstotaal van minder dan 10 miljoen EUR kunnen een duurzaamheidslening aanvragen.Onderhandse of hypothecaire leningen tussen de € 10.000 en € 75.000 behoren tot de mogelijkheden. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. De rente voor de duurzaamheidslening wordt vastgesteld op de datum dat de aanvraag binnen is bij SVn. Deze staat de hele looptijd vast. De hoogte van de rente is afhankelijk van de actuele rente bij SVn (zie www.svn.nl/rentetarieven#duurzaamheidslening) en wordt vermeerderd met 1% opslag.

Zo doet u mee 

  1. U vraagt de lening aan bij de gemeente via het formulier op www.heumen.nl/form/aanvraagformulier-duurzaamheidslening-bedrijven-en-maatschappelijke-gebouwen.
  2. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voert een krediettoets uit (BKR).
  3. U sluit een overeenkomst met SVn af.
  4. Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwdepot.
  5. U krijgt declaratieformulieren die – via de gemeente – naar SVn gaan.
  6. SVn betaalt facturen uit het bouwdepot aan de bedrijven die voor u aan de slag gaan.
  7. U lost maandelijks het afgesproken bedrag aan rente en aflossing af, vanaf het moment van tekenen van de overeenkomst.

De gehele verordening is hier te vinden: www.heumen.nl/document.php?m=19&fileid=28255&f=eb7147fbe43a2c9ff73b73e36fb09fd4&attachment=0.

Meer weten?

Kijk dan op de website van de gemeente Heumen over duurzaamheid voor bedrijven: www.heumen.nl/bedrijven/duurzaamheid-voor-bedrijven_45359.