Enquete OGH

Welkom bij de jaarlijkse enquête van de OGH.
(dit jaar voor het eerst, dus starten we met een nulmeeting)

Op de volgende pagina's krijgt u 10 vragen/stellingen voorgelegd.
Het kost u maximaal 5 minuten om deze enquête in te vullen.
U geeft een rapportcijfer van 1 t/m 10 met een eventuele toelichting.
Het bestuur gebruikt de antwoorden om haar vereniging te optimaliseren.
Alvast dank voor uw deelname.

Vul uw naam in. (Veld leeg laten bij anonieme deelname)
1.

De OGH biedt toegevoegde waarde voor mijn onderneming.


Geef een cijfer van 1 t/m 10.

2.

Ik ervaar de OGH als een actieve ondernemersvereniging.


Geef een cijfer van 1 t/m 10.

3.

Ik ervaar de OGH als een toegankelijke vereniging.


Geef een cijfer van 1 t/m 10.

4.

Hoe beoordeelt u de netwerk bijeenkomsten van de OGH?


Geef een cijfer van 1 t/m 10.

5.

Is de variatie in evenementen en activiteiten van de OGH voldoende?


Geef een cijfer van 1 t/m 10.

6.

Ik word door de OGH via e-mail, FaceBook en Website voldoende geïnformeerd.


Geef een cijfer van 1 t/m 10.

7.

Ik voel me als ondernemer betrokken bij de OGH.


Geef een cijfer van 1 t/m 10.

8.

Het huidige bestuur van de OGH waardeer ik als:


Geef een cijfer van 1 t/m 10.

9.

De OGH als geheel waardeer ik als:


Geef een cijfer van 1 t/m 10.

10.

Ik ben lid van de OGH omdat: